Το μέλλον της Εργασίας 2050

Future Work/Technology 2050

Το μέλλον της εργασίας και οι αυξανόμενες εισοδηματικές ανισότητες, είναι σήμερα απο τα περισσότερο σημαντικά ζητήματα, ωστόσο η ελλειματική προσέγγιση του προβλήματος δημιουργεί ερωτηματικά για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Οι Stephen Hawkins, Elon Musk, και ο Bill Gates προειδοποιούν για τους πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν από την μια τεχνητή νοημοσύνη (A.I.), πέρα από τον έλεγχο του ανθρώπου.

Μεγάλη μερίδα ειδικών στην Τεχνητή Νοημοσύνη, πιστεύουν ότι αν οι κοινωνικό-οικονομικό-πολιτικές συνθήκες παραμείνουν ίδιες, και ταυτόγχρονα συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό οι τεχνολογικές εξελίξειςκαι η ενίσχυση της παγκοσμιοποίησης, τότε οι μισοί κάτοικοι του πλανήτη θα είναι άνεργοι το 2050.

Το Millennium Project ξεκίνησε μια παγκόσμια μελέτη για αυτο ακριβώς το θέμα και ζητάει την συμμετοχή και την στήριξη σας.

Δείτε περισσότερα http://www.millennium-project.org/millennium/AI-Work.html