Προστατεύουμε την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης

Η Θεσσαλονίκη έχει πολλές ενδιαφέρουσες  αρχιτεκτονικές κατασκευές, από διάφορες ιστορικές περιόδους, όμως ο περιορισμένος διαθέσιμος προυπολογισμός για τη συντήρηση και προστασία τους, απαιτεί την οριοθέτηση προτεραιτοτήτων.

Βοήθηστε τους φορείς εντοπίζοντας και προτείνοντας τα κτίρια που πρέπει να προστατευτούν.

Βγάλτε μια φωτογραφία ή βίντεο, σημειώστε την τοποθεσία, προσθέστε το όνομα του κτιρίου και λίγες φράσεις αιτιολογώντας την πρόταση σας.

Συμμετέχετε στο Μέλλον της Πόλης: Κατεβάστε το app ή μπείτε στη σελίδα.