Το διεθνές ICFS πρόγραμμα του 2015 ξεκίνησε

Το διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα ICFS ξεκίνησε με ζωντανές συζητήσεις και λαμπρές ιδέες, με 14 συμμετέχοντες από 5 χώρες (Σουηδία, Ελλάδα, Φιλανδία, Ελβετία, Βέλγιο) και 5 εκπαιδευτές (από Σουηδία, Ελλάδα, Φιλανδία, Βρετανία, Βέλγιο).

Το 12-ήμερο πρόγραμμα σπουδών βοηθάει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τεχνογνωσία και πιστοποιημένα προσόντα στην ανάλυση τάσεων, τα σενάρια, και την στρατηγική.

Το ICFS πρόγραμμα αποτελείται από 4 θεματικά πεδία που διδάσκονται σε διάστημα 5 μηνών, από στελέχη με σημαντική διεθνή εμπειρία:

  • Module 1: Environmental analysis (28-30 January 2015)
  • Module 2: Scenarios (4-6 March 2015)
  • Module 3: Vision & strategy analysis (15-17 April 2015)
  • Module 4: Strategy & action (20-22 May 2015)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.