Ο κόσμος το 2050 – Τα 3 Σενάρια του The Millennium Project και τα αποτελέσματα του Ελληνικού Εργαστηρίου

Προκειμένου να διερευνηθούν οι μελλοντικές προκλήσεις και να διαπιστωθούν οι στρατηγικές επιλογές για την ανθρωπότητα, η δεξαμενή σκέψης The Millennium

Περισσότερα

Προστατεύουμε την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης

Η Θεσσαλονίκη έχει πολλές ενδιαφέρουσες  αρχιτεκτονικές κατασκευές, από διάφορες ιστορικές περιόδους, όμως ο περιορισμένος διαθέσιμος προυπολογισμός για τη συντήρηση και προστασία

Περισσότερα