Ο κόσμος το 2050 – Τα 3 Σενάρια του The Millennium Project και τα αποτελέσματα του Ελληνικού Εργαστηρίου

Προκειμένου να διερευνηθούν οι μελλοντικές προκλήσεις και να διαπιστωθούν οι στρατηγικές επιλογές για την ανθρωπότητα, η δεξαμενή σκέψης The Millennium

Περισσότερα