Προστατεύουμε την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης

Η Θεσσαλονίκη έχει πολλές ενδιαφέρουσες  αρχιτεκτονικές κατασκευές, από διάφορες ιστορικές περιόδους, όμως ο περιορισμένος διαθέσιμος προυπολογισμός για τη συντήρηση και προστασία

Περισσότερα