Η Φημονόη και η μονάδα Ανθεκτικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης ενώνουν δυνάμεις

Resilient Thessaloniki

Η «Αστική Ανθεκτικότητα» είναι μια διεθνής πρωτοβουλία και ορίζεται ως η ικανότητα
των πόλεων να αντέχουν, να προσαρμόζονται και να αναπτύσσονται, απέναντι σε ποικίλες
χρόνιες πιέσεις . Υπό αυτή την σκέπη εντάσσονται οι κοινωνικές, περιβαλλοντικές ή οικονομικές πιέσεις καθώς και οι απρόσμενες κρίσεις και καταστροφές.

Η συμμετοχή του δήμου Θεσσαλονίκης στο δίκτυο των 100 Ανθεκτικών Πόλεων αποτελεί μια
μοναδική ευκαιρία για την πόλη να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα συνεκτικό και ρεαλιστικό σχέδιο δράσης που θα την βοηθήσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του παρόντος αλλά κυρίως του μέλλοντος, μέσω οριζόντιων διατομεακών συνεργασιών, με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των φορέων της πόλης και με τη βοήθεια ειδικών, παγκόσμιου βεληνεκούς.

Προκλήσεις όπως είναι η χρόνια ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, οι προσφυγικές ροές ή η έλλειψη συνεργασίας των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης.

Η πρωτοβουλία 100 Ανθεκτικές Πόλεις (100 Resilient Cities) είναι μέρος μιας δέσμευσης 100 εκατομμυρίων δολαρίων, που χρηματοδοτείται από το 100RC (Rockefeler Foundation), για την προώθηση και την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας σε 100 πόλεις απ’ όλο τον κόσμο.

Η Φημονόη είναι επίσημος υποστηρικτής της πρωτοβουλίας, και συνεργάζεται με την ομάδα Αστικής Ανθεκτικότητας του δήμου, για την ανίχνευση τάσεων και την παραγωγή μακροπρόθεσμων σεναρίων για τον μέλλον της πόλης.